اینکه شخصی جایی برود جای تعجب ندارد، اینکه کسی بمیرد جای تعجب ندارد، اما اینکه یک شرکت عریض و طویل با چند صد عضو، ناپدید شود جای تعجب و سوال است! و تعاونی فرهنگیان سعدآباد از آن جمله است.

شرکتی که صدها نفر از مردم به همدیگر اعتماد نموده و سرمایه اشان را مجتمع نموده تا فعالیت نمایند در زمینه تعاون. سال های متمادی فعالیت نمود تا زمانی که گرفتار فساد اقتصادی گردید و همین شد علت ضعف آن؛

بعدها هیئت مدیره سابق این تعاونی پیگیری هایی برای برگرداندن سرمایه از دست رفته و احیاء آن نمودند که تا حدودی هم نتیجه داد و البته آن طور که از ایشان شنیده ایم، اعمال نفوذ های زیادی برای به نتیجه نرسیدن این قضیه شده است. تا اینجای موضوع عمومی شده و مردم اطلاع دارند اما این که پس از تغییر اعضای هیئت مدیره چه بر سر تعاونی فرهنگیان سعدآباد آمده؟ جای سوال جدی است. آیا منحل شده؟آیا فرار کرده؟ آیا ربوده شده؟ یا اینکه ...

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 شهریور 1392    | توسط:     | طبقه بندی: منبر نقد،     | نظرات()