شب های قدر استثنایی ترین شب های سال است که برای بسیاری تعیین کننده آینده معنوی شان می باشد. جمعیت زیادی از مردم و بویژه جوانان به سوی مساحد روانه می گردند. تشنگی معنوی عجیبی در این شب در افراد بوجود می آید تا شب قدر شلوغ ترین مراسم مساجد گردد. از این رو در این شب فرصت تبلیغی ویژه ای بوجود می آید که

در صورت استفاده بجا و صحیح، وزش نسیم رحمت الهی بسیاری را با خود از مُلک به ملکوت می برد. اما مراسمی و روتین شدن برنامه های شب قدر آفتی است که روح معنویت آن را کاسته و وقت با ارزش معنویت مردم را تباه ساخته است.

چند سال است که در شهر ما تصمیم بر آن می گیرند که مراسم شب قدر فقط مجتمعا در یک مکان برگزار گردد و از برگزاری مراسم در مساجد دیگر جلوگیری می شود. اقوی توجیه که برای مزیت این روش آورده می شود، شعار {بی عمل} وحدت است. البته به این بحث در مطلب دیگری خواهیم برداخت. اعمال شب قدر یک عمل مستحبی است و قید و شرط قرار دادن برای عبادت مردم در آن شب ، می بایست  مستند شرعی و یا توجیه عقلایی داشته باشد؛ که البته ندارد.

 برای بررسی درست یا غلط بودن یک تصمیم یا پدیده فرهنگی کافی است دو بعد آن یعنی، آسیب ها و عدم نفع را بررسی نمود. که در صورت کثرت و ثقل کفه آن لازم می آید که آن تصمیم و یا پدیده فرهنگی اصلاح گردد.

عدم بروز توانایی جوانان و اهالی مسجد در اجرای برنامه های فرهنگی، کم اهمیتی به مداحان مساجد، ایجاد برخی تنش ها و ناراحتی بر سر برگزاری مراسم یا قرائت دعای جوشن، نبود نمونه دیگر در شهرها، تحمیل هزینه گزاف بر مساجد و نمازگزاران، انجام همراه با مشقت و بدون حضور قلب اعمال شب قدر با توجه به شلوغی بیش از حد آن، متنوع نبودن محتوای برنامه های این شب ها و تکراری بودن آنها، عدم فرصت کافی برای پرداختن به دیگر اعمال و مناجات های وارد شده در شب های قدر و ... همگی آسیب ها و عدم نفع هایی هستند که اثر آن بهره نبردن مردم از مراسم این شب ها می باشد.

ما چه می دانیم شاید برای سعادت و شقاوت کسی همین یک فرصت باقی باشد و آن وقت با این روش غلط فرصت از او گرفته می شود. الله اعلم؛ برخی توجیه غلط دیگری می کنند که آقا کسی نمی آید با این افراد  باید پاسخ داده شود که شاید شما خراب کرده اید که مردم به کارتان بی اعتماد شده و در مراسمات شرکت نمی کنند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 مرداد 1392    | توسط:     | طبقه بندی: تذکر اصلاح،     | نظرات()