در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چند مداحی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به نقل از سایت خیمه دلسوختگان قرار داده ایم.

                                                                   التماس دعا    

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه ۹۱ در مسجد الهادی هیات ثارالله-بخش اول

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه ۹۱ در مسجد الهادی هیات ثارالله-بخش دوم

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه دوم سال ۹۱ در هیاتهای دیگر

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه اول سال ۹۱ در هیات رایه العباس

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه دوم سال ۹۱ در هیات رایه العباس

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه سال ۱۳۹۰-بخش اول

حاج محمود کریمی-دریافت فایلهای فاطمیه سال ۱۳۹۰-بخش دوم

حاج محمود کریمی-دریافت مراسم دعای ندبه در فاطمیه دوم ۹۱ در قم و مشهد

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش سوم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش چهارم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش پنجم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۱ – بخش ششم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش اول

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش دوم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش سوم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش چهارم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش پنجم

حاج مهدی سلحشور-گلچین روضه و سینه زنی فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش ششم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش اول

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش دوم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش سوم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش چهارم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش پنجم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش ششم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش هفتم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش هشتم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش نهم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش دهم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه ۱۳۹۰ – بخش یازدهم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه اول ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه دوم ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج سید مهدی میرداماد-مجموعه عزاداری فاطمیه دوم ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش اول

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش دوم

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش سوم

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش چهارم

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج مجتبی رمضانی-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج مجتبی رمضانی-شب اول فاطمیه ۱۳۹۱ – شیراز

حاج مجتبی رمضانی-شب دوم فاطمیه ۱۳۹۱ – شیراز

حاج منصور ارضی-دریافت فایلهای فاطمیه دوم سال ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج منصور ارضی-دریافت فایلهای فاطمیه دوم سال ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج منصور ارضی-دریافت فایلهای فاطمیه اول سال ۱۳۹۱

حاج منصور ارضی-گلچین روضه از فاطمیه سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ – بخش اول

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سالهای گذشته – بخش دوم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سالهای گذشته – بخش سوم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سالهای گذشته – بخش چهارم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش سوم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش چهارم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش پنجم

حاج سید مجید بنی فاطمه-گلچین فاطمیه سال ۱۳۹۱ – بخش ششم

حاج سعید حدادیان-گلچین عزاداری فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش اول

حاج سعید حدادیان-گلچین عزاداری فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش دوم

حاج سعید حدادیان-گلچین عزاداری فاطمیه سال ۱۳۹۰ – بخش سوم

حاج سعید حدادیان-مجموعه عزاداری فاطمیه اول سال ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج سعید حدادیان-مجموعه عزاداری فاطمیه اول سال ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج سعید حدادیان-مجموعه عزاداری فاطمیه دوم سال ۱۳۹۱ – بخش اول

حاج سعید حدادیان-مجموعه عزاداری فاطمیه دوم سال ۱۳۹۱ – بخش دوم

حاج سعید حدادیان-مجموعه عزاداری فاطمیه دوم سال ۱۳۹۱ – بخش سوم

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 فروردین 1392    | توسط:     |     | نظرات()