روی سخن نویسنده با آن دست خواهرانی است که خداوند به آنها صدای خوبی عنایت فرموده و در مجالس مختلف ذکر اهل بیت علیهم السلام و یا مجالس ترحیم به خواندن و عزاداری می پردازند و آن دست خانم هایی که صدای خود را وسیله ای برای کسب پول نموده و اگر زمانی فرصتی دست داد در مجالس عروسی هم می خوانند

مورد خطاب نبوده و خودشان می دانند و پرونده ی اعمالشان. اما براساس فتوای همه مراجع عظام تقلید تک خوانی زنان در جایی که نامحرم صدای ایشان را می شنود حرام است چه عزاداری باشد چه شعر و سرود خوانی. یعنی هم برای خواننده و هم برای شنوده معصیت دارد.

نگارنده بارها هنگام عبور از خیابان کنار مجالس ترحیم و یا عزاداری و یا حضور در مسجد جنب حسینیه به هنگام حضور خواهران، متوجه صدایی شده که گویا سر دهنده آن توجهی به اطراف خود ندارد و یا مسئله شرعی را نمی داند. لذا باید خواهران مداح همیشه مراقب باشند که صدای آنها به بیرون از محل مراسم نرود که بجای ثواب یک کار مستحبی، گناه برای آنها نوشته شود. متاسفانه برخی بانیان مجالس برای گرم تر شدن کارشان اقدام به بلند نمودن بیش از اندازه صدای مداح نموده که این خود زمینه ساز آن گناه می شود.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 فروردین 1392    | توسط:     | طبقه بندی: تذکر اصلاح،  مسئله شرعی،     | نظرات()